Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Kursus i førstehjælp på erhvervsuddannelserne
Hjem / KURSUS / Førstehjælp på erhvervsuddannelserne / Kursus i førstehjælp på erhvervsuddannelserne
Som deltager klæder vi dig bedst muligt på til at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med almindelige samt brancherelaterede ulykker samt hvordan du kan forebygge disse ulykker.
På kurset lærer du bl.a., hvordan du handler hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller kan udvikle sig til en livstruende situation samt hvordan du selvstændigt eller i samarbejde med andre håndterer en bevidstløs person både med og uden for normal vejrtrækning. Du lærer også hjerte-lunge-redning (HLR) samt hvordan du bruger en hjertestarter (AED). Vi kommer også ind på, hvordan du kan give den relevante førstehjælp hvis en person skulle have fremmedlegeme i luftvejene. På kurset har vi også fokus på, hvordan du kan yde førstehjælp ved akutte opstående skader og sygdomme, blødninger, temperaturpåvirkninger, hovedskader samt kemiske påvirkninger.

Når du tager et førstehjælpskursus hos os, kombinerer vi både teori, praksis og videomateriale. Det er nemlig vigtigt for os, at undervisningen er grundig, humoristisk og en øjenåbner, så du opnår de nødvendige kompetencer til at kunne udføre livreddende førstehjælp i forbindelse med ulykker, uheld og hjertestop.

På kurset kommer vi omkring følgende punkter:

  • De 4 hovedpunkter
  • Brancherelaterede ulykker samt forebyggelse
  • Blødninger
  • Skader på bevægeapparater
  • Kemiske påvirkninger
  • Temperaturpåvirkninger
  • Akut opståede sygdomme

Praktiske informationer:

Varighed: 12 timer
Målgruppe: Alle kan deltage
Antal deltager: Maks. 16 personer
Kursussted: Afholdes ude hos jer eller hos Nordic First Aid
Sprog: Dansk, engelsk eller med tolk

Har du spørgsmål?

Skriv til os på info@nordicfirstaid.dk eller ring på +45 51 91 06 84