Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Kursus i førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp
Hjem / KURSUS / Førstehjælp på erhvervsuddannelserne / Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. Færdselsrelateret førstehjælp
Som deltager klæder vi dig bedst muligt på til at kunne yde den nødvendige førstehjælp både selvstændigt og i samarbejde med andre i forbindelse med almindelige og brancherelaterede ulykker, trafikulykker samt hjertestop samt hvad du kan gøre for at forebygge disse.

På kurset lærer du bl.a., hvordan du handler hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende eller kan udvikle sig til en livstruende situation, hvordan du håndterer en voksen bevidstløs person med og uden for normal vejrtrækning. Du lærer også, hvordan du skaber sikkerhed for dig selv og den tilskadekomne samt hvordan du udfører den nødvendige førstehjælp – hvilket kan være altafgørende for personens overlevelseschancer.

Vi går også ind og underviser i hjerte-lunge-redning (HLR) og hvordan du bruger en hjertestarter (AED). Vi kommer derudover også ind på, hvordan du kan give den relevante førstehjælp, hvis en person skulle have fremmedlegeme i luftvejene. På kurset har vi desuden også fokus på, hvordan du kan yde førstehjælp ved akutte opstående skader og sygdomme, blødninger, temperaturpåvirkninger, hovedskader samt kemiske påvirkninger.

Når du tager et førstehjælpskursus hos os, kombinerer vi teori med praktiske øvelser og videomateriale. Det er nemlig vigtigt for os, at undervisningen er grundig, humoristisk og en øjenåbner, så du har de bedste forudsætninger for at yde førstehjælp – både i og udenfor trafikken.

På kurset kommer vi omkring følgende punkter:

  • De 4 hovedpunkter
  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Brancherelaterede ulykker samt forebyggelse
  • Skader på bevægeapparater
  • Kemiske påvirkninger
  • Akut opståede sygdomme

Praktiske informationer:

Varighed: 12 timer
Målgruppe: Alle kan deltage
Antal deltager: Maks. 16 personer
Kursussted: Afholdes ude hos jer eller hos Nordic First Aid
Sprog: Dansk, engelsk eller med tolk

Har du spørgsmål?

Skriv til os på info@nordicfirstaid.dk eller ring på +45 51 91 06 84