Elementær brandbekæmpelse

Elementært brandbekæmpelseskursus
Kontakt os
Hjem / KURSUS / Elementær brandbekæmpelse
Brande udvikler sig hurtigt. Inden for få minutter kan en lille brand udvikle sig til en kæmpe brand, der er ude af kontrol – og den kan endda ende med at ødelægge en hel bygning. Det er derfor meget vigtigt, at brandbekæmpelsen går i gang med det samme, når branden bliver opdaget – og gerne inden brandvæsnet er ankommet.

Som deltager på et brandbekæmpelseskursus bliver du trænet i, hvordan du hurtigst muligt kan slukke en opstået brand, inden den udvikler sig og kommer ud af kontrol. Brandbekæmpelseskurset er med til at skabe tryg- og sikkerhed for dig og dine kollegaer.

Brandbekæmpelseskurset bliver gennemført på virksomhedens egen adresse – både så kursisterne får kendskab til virksomhedens eget brandslukningsudstyr og brandforhold, så de ved, hvad for noget brandslukningsudstyr, der står til rådighed samt hvordan det anvendes.

På kurset i brandbekæmpelse gennemgår vi brandteori og slukningsmetoder, hvorefter vi gennemgår bygningens brandslukningsudstyr og brandtekniske installationer. Efterfølgende vil der var en masse øvelser, hvor alle kursister bliver trænet i at slukke ild med forskelligt slukningsudstyr for at skabe fortrolighed med både ilden og slukningsudstyret. Vi gennemgår mulige scenarier, alarmeringsformer og samarbejdet med brandvæsnet – så kurset bliver så virkelighedsnært som muligt. Vi kommer også med anbefalinger til evakuerings- og samlingssted.

Nordic First Aid anbefaler et 4 timers brandbekæmpelseskursus, hvis ikke alle tidligere har deltaget i et elementært brandbekæmpelseskursus før.

Har du spørgsmål?

Skriv til os på info@nordicfirstaid.dk eller ring på +45 51 91 06 84